SAM S.A. podpowiada, jak najbezpieczniej dotrzeć na miejsce wypoczynku

Natężenie ruchu samochodów wchodzi właśnie w szczytową fazę. Kierowcy poruszający się na co dzień po miastach, wyruszają w długie wakacyjne podróże. Większość Polaków spędza urlop w kraju, na miejsce wypoczynku dojeżdżając samochodem.* Także wypoczywający za granicą często decydują się na podróż własnym środkiem transportu. Opracowując trasę, posługują się głównie dwoma kryteriami wyboru: całkowitą długością i czasem przejazdu. Rzadko optymalizują marszruty pod kątem bezpieczeństwa.

- Posługując się automatycznymi konfiguratorami trasy dostępnymi w Internecie lub pokładową nawigacją, zdajemy się na uwzględnione w nich dwa podstawowe kryteria. Czasem trasę wskazaną przez komputer korygujemy np. pod względem ryzyka wystąpienia korków czy atrakcyjności widokowej. Tymczasem to wyeliminowanie szczególnie niebezpiecznych odcinków dróg powinno być stałym elementem planowania długich podróży – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy SAM S.A.

Opracowaną uprzednio trasę można sprawdzić na mapach ryzyka publikowanych w ramach programu EuroRAP na stronie internetowej www.eurorap.pl. Na mapach oznaczone są trasy o różnym poziomie bezpieczeństwa, dzięki czemu łatwo można zidentyfikować najmniej bezpieczne odcinki europejskich dróg. Szczególnie warto posłużyć się tymi atlasami, gdy jedziemy do lub przez kraje o wysokim poziomi ryzyka jak np. Czechy, Słowacja, Chorwacja.** 

Liderem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest Szwecja, gdzie już od 1997 roku realizowany jest program „wizja zero”. Plan, który potrwa jeszcze dziewięć lat, ma na celu zredukowanie do zera liczby zabitych i rannych w wypadkach samochodowych. Jedyną, polską drogą, która może konkurować pod względem bezpieczeństwa ze szwedzkimi szlakami, jest autostrada A4 Katowice-Kraków, na której od 19 miesięcy nie wydarzył się żaden śmiertelny wypadek.

Niezależnie od wyboru trasy zawsze warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. SAM S.A. przypomina jak bezpiecznie podróżować autostradami, gdzie panują nieco inne warunki jazdy niż na pozostałych drogach. Ze strony internetowej koncesjonariusza, pod linkiem http://www.autostrada-a4.com.pl/bezpieczenstwo/porady-dla-kierowcow, można pobrać poradnik bezpiecznej jazdy autostradami, który został przygotowany we współpracy z policją oraz Główną Inspekcją Transportu Drogowego.

Ważniejsze wskazówki ekspertów dotyczące bezpiecznego podróżowania autostradami:

Hamuj wcześniej niż zwykle
Pamiętaj, że w zależności od masy całkowitej pojazdu, podczas szybkiej jazdy droga hamowania wydłuża się nawet o kilkadziesiąt metrów. Zachowaj bezpieczną odległość od innych pojazdów oraz naciskaj pedał hamulca odpowiednio wcześnie.

Kwadrans dla Ciebie
Jazda stałą prędkością długim odcinkiem prostej drogi jest nie tylko męcząca, ale nierzadko nużąca, natomiast zmęczenie może powodować utratę koncentracji. Dobra zasada brzmi dwie godziny jazdy, 15 minut przerwy - na autostradzie możesz zatrzymać się w Miejscu Obsługi Podróżnych czy na stacji benzynowej.

Hamuj awaryjnie tylko w razie potrzeby
Pamiętaj, że przeciętna prędkość pojazdów na autostradzie jest znacznie większa niż na innych drogach. Nie hamuj gwałtownie z byle powodu lub w celu wykonania nagłego manewru  (np. zjazdu z autostrady na węźle w wyniku nagłej decyzji). Narażasz w ten sposób siebie i innych użytkowników autostrady na kolizję. Używaj trybu hamowania awaryjnego jedynie w razie pilnej potrzeby np. w celu uniknięcia kolizji z innym pojazdem.

Zadbaj o dzieci
Przed wyjazdem zadbaj o zajęcie dla dzieci, które będą z Tobą podróżowały. Zdenerwowane i płaczące dziecko utrudnia koncentrację kierowcy. Na autostradzie rzadziej niż na innych drogach jest możliwość szybkiego zatrzymania się i rozwiązania problemu Twojej pociechy.

Nie przyzwyczajaj się do szybkości i braku przeszkód na drodze
Styl jazdy po autostradzie, na której nie występują ostre zakręty, czy przejścia dla pieszych zdecydowanie różni się od jazdy po innych drogach. Zjeżdżając z autostrady pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność i dostosować się do nowych warunków oraz zasad ruchu drogowego.

* Statystyka osób spędzających urlop w kraju i zagranicą pochodzi z wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego.

**  Według raportu EuroRap (EuropeanRoad Assessment Programme).

###

Informacje o SAM S.A.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zarządza 61-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Jest to pierwsza pełnowartościowa tego typu droga w Polsce, wybudowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako inwestycja typu brownfield – na bazie drogi powstałej w latach 70. i 80. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uzyskał koncesję na jej przystosowanie do wymogów autostrady płatnej oraz eksploatację w 1997 roku. Na podstawie Umowy Koncesyjnej SAM S.A. ustawicznie  inwestuje w infrastrukturę autostradową oraz zajmuje się pozyskiwaniem długoterminowego finansowania na realizację  inwestycji.  Do końca 2009 r. wartość dokonanych inwestycji wyniosła 830 mln zł i była o ok. 300 mln wyższa od pierwotnego planu finansowego. Wszystkie projekty inwestycyjne, a także bieżące utrzymanie pasa drogowego  finansowane są z przychodów z tytułu poboru opłat za przejazd odcinkiem koncesyjnym. Projekt realizowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w odróżnieniu od innych koncesji na zarządzanie autostradami płatnymi, nie obciąża Skarbu Państwa żadnymi zobowiązaniami. Spółka nie korzysta z żadnych dotacji, czy też gwarancji Skarbu Państwa.

Authors

Related posts

Top