Kraków Małopolska

?Play Name No Name? ? wernisa? m?odej sztuki wideo

Wystawa prac Justyny Górowskiej, laureatki 7. edycji konkursu Samsung Art Master, w krakowskiej Galerii Szara KamienicaW pi?tek, 17 czerwca br., o godz. 19:00 w Galerii Szara Kamienica w Krakowie odb?dzie si? uroczyste otwarcie wystawy

Wystawa prac Justyny Górowskiej, laureatki 7. edycji konkursu Samsung Art Master, w krakowskiej Galerii Szara Kamienica

W pi?tek, 17 czerwca br., o godz. 19:00 w Galerii Szara Kamienica w Krakowie odb?dzie si? uroczyste otwarcie wystawy „Play Name No Name“ Justyny Górowskiej, laureatki 7. edycji konkursu Samsung Art Master. Prezentowane prace to obrazy wideo pochodz?ce z dwóch stworzonych w latach 2009 – 2011 cykli: „FW-JG“ oraz „Mandragora“. Samsung Electronics Polska jest partnerem technologicznym wystawy. 


Wystawa prac wideo Justyny Górowskiej, studentki krakowskiej ASP, rozpocznie si? w pi?tek, 17 czerwca br., o godz. 19:00 w Galerii Szara Kamienica w Krakowie. Prezentowane dzie?a to obrazy wideo stworzone przy pomocy najnowszych technik artysycznych m.in. cykl „FW-JG“, za który m?oda artystka w 2010 roku zdoby?a g?ówn? nagrod? 7. edycji konkursu Samsung Art Master. Nagrodzone dzie?o prezentowane by?o na zbiorowej wystawie fina?owej konkursu w Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Cykl „FW-JG“ powsta? z inspiracji postaci? ameryka?skiej fotografki Francesci Woodman. Praca Justyny Górowskiej to zapis do?wiadcze? z próby uto?samienia si? z nie?yj?c? ju? artystk? i wcielenia si? w jej posta?. Drugi prezentowany na wystawie cykl wideo, „Mandragora“, to rejestr wielomiesi?cznych studiów antropologicznych i performances artystki nad mandragor? – ro?lin? o leczniczym, magicznym i mitologicznym znaczeniu. Wystawa, której kuratorem jest Roman Lewandowski, potrwa do 10 lipca br.


Firma Samsung Electronics, pomys?odawca i organizator konkursu Samsung Art Master, wspiera wystaw? Justyny Górowskiej, zapewniaj?c sprz?t audiowizualny niezb?dny do prezentacji prac wideo. Chcemy promowa? m?od? twórczo?? nie tylko w trakcie konkursu Samsung Art Master, ale te? poza nim. Wiemy, ?e droga do profesjonalnej kariery, nie tylko na polu artystycznym, jest d?uga i trudna, dlatego zapewniamy wsparcie laureatom Samsung Art Master równie? po zako?czeniu konkursu – mówi Blanka Fijo?ek, rzecznik prasowy Samsung Electronics Polska. 

A to już wiesz?  Krakowianie na zimowych oponach

Justyna Górowska jest obecnie jedn? z najbardziej utalentowanych artystek m?odego pokolenia. Jej prace mo?na podziwia? równie? na wystawach mi?dzynarodowych m.in. „Christmas Palm“ w berli?skim Freies Museum (2009), „Aesthetics and Bias“ w jerozolimskiej Barbur Gallery (2010), „700IS2010“ podczas International Video Art Festival na Islandii (2010) oraz w trakcie IX Mi?dzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji „Interakcje“ (2009). 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy