Stypendium dla najzdolniejszych

Szansa na stypendium

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu XI edycji konkursu „Stypendium dla najzdolniejszych” przyznawanego z Funduszu im. Stanisława i Marii Neumannów, działającego pod patronatem Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

I edycja konkursu w roku akademickim 2000/2001 zakończyła się przyznaniem jednego stypendium w wysokości 3.000,00 zł. Otrzymała je absolwentka LO im. St. Konarskiego w Oświęcimiu na podjęcie studiów matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 2001/2002 Kapituła przyznała cztery stypendia na łączną kwotę 9.000,00 zł, w roku 2002/2003 – dwa stypendia o łącznej wartości 4.000,00 zł, w roku 2003/2004 – trzy stypendia o łącznej wartości 6.000,00 zł, w roku 2004/2005 – dwa stypendia o łącznej wartości 5.000,00 zł, w roku 2005/2006 – dwa stypendia o łącznej wartości 5.000,00 zł, w roku 2006/2007 – dwa stypendia o łącznej wartości 3.500,00 zł, natomiast w roku 2007/2008 – dwa stypendia o łącznej wartości 3.000,00 zł. W roku ubiegłym ze stypendium skorzystało dwóch absolwentów oświęcimskich szkół średnich.

By szlachetna idea Funduszu dotarła do jak najszerszego grona, zwracamy się do Państwa o pomoc w jej rozpowszechnieniu. W załączeniu wysyłamy zasady przyznawania stypendiów z prośbą o przekazanie do wiadomości zainteresowanych osób.

FUNDUSZ IM. STANISŁAWA I MARII NEUMANNÓW
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
na rok akademicki 2010/2011

Fundusz im. Stanisława i Marii Neumannów ustanowiony został z woli śp. państwa Marii i Stanisława Neumannów. Fundusz został utworzony przy Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, ul. Legionów 11.

Celem Funduszu jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży z Miasta i Gminy Oświęcim.
Mogą z niego korzystać uczniowie szkół średnich, kończący naukę i pragnący podjąć studia na wyższych uczelniach, którym sytuacja materialna uniemożliwia finansowanie dalszej edukacji.

Pomoc udzielana jest w formie bezzwrotnych stypendiów.

O przyznaniu stypendium decydują:

* ponadprzeciętne uzdolnienia potwierdzone wynikami (świadectwo, osiągnięcia naukowe, artystyczne itp.)
* trudna sytuacja finansowa (potwierdzony średni zarobek netto na jednego członka rodziny)
* dodatkowe rekomendacje (np. szkoły, parafii, instytucji użyteczności publicznej, stowarzyszeń, osób prywatnych – nauczycieli przedmiotów lub wychowawców).

Wnioski kandydatów zawierające list motywacyjny wraz z załącznikami odpowiadającymi przyjętym kryteriom należy składać w sekretariacie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim (tel. 033/843 12 11) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Fundusz im. Stanisława i Marii Neumannów” lub przesłać pocztą na adres MDSM.

Termin składania wniosków: 25 czerwca 2010.
Ogłoszenie wyników: 7 lipca 2010.

Warunkiem uruchomienia przyznanego stypendium jest przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu na studia.

http://www.mdsm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=745&Itemid=118&lang=pl

hastagi na stronie:

#stypendium 2011 #stypendia naukowe 2011 #stypendium naukowe 2011 #stypendium miasta krakowa 2011 #stypendia 2011 #stypendia dla licealistĂłw 2011 #stypendia naukowe dla licealistĂłw #stypendium naukowe dla licealistĂłw #stypendium naukowe miasta krakowa 2011 #stypendia naukowe 2011 liceum

Authors

Related posts

Top