II edycja konkursu na powieść dla młodzieży – wyniki

Z radością dobrą nowinę o rozstrzygnięciu II edycji Konkursu Literackiego Wydawnictwa TELBIT na powieść dla młodzieży, które to nastąpiło ostatecznie dnia 30. stycznia 2008 roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wydawnictwo wywiązało się z przedłużonego z przyczyn niezależnych od siebie terminu (uprzednio datą przeznaczoną na poinformowanie zwycięzców był 24 grudnia 2007).

Jak czytamy na oficjalnej stronie: „Ze względu na duże zainteresowanie II edycją Konkursu Literackiego na powieść dla młodzieży i bardzo dużą liczbę nadesłanych prac, Wydawnictwo TELBIT zmuszone jest przesunąć termin rozstrzygnięcia Konkursu.

ycieczka do Krakowa  Wcieczka do Krakowa  Wyieczka do Krakowa

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy. Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników Konkursu spowodowane jest wyrównanym, wysokim poziomem wielu utworów.

Z uwagi na konieczność jak najbardziej wnikliwej, i co za tym idzie – sprawiedliwej oceny nadesłanych prac, rozstrzygnięcie konkursu nie było możliwe we wcześniej podanym terminie”. Ostatecznie podano w statystykach, iż na konkurs napłynęło 227 prac, z czego aż dziesięć zostało nagrodzonych.

Przyznano dwa równorzędne miejsca drugie oraz trzecie, a także dwa dodatkowe wyróżnienia (początkowo przewidziano wyłącznie miejsce pierwsze, drugie, trzecie oraz trzy wyróżnienia). Przedmiotem konkursu był utwór w formie powieści, nieprzekraczającej 200 stron maszynopisu, przeznaczonej dla młodego czytelnika w wieku 13-22 lat.

Tematyka miała obejmować problemy współczesnej młodzieży z różnych środowisk. Pomimo tego, iż wydawnictwo nie narzucało autorom formy ani treści, jednakże mile widziane były propozycje bliskie młodemu człowiekowi, jednak z zachowaniem odpowiedniego szacunku dla jego osoby (tyczy się to tzw. „polszczyzny eksperymentalnej”, o której w regulaminie wypowiedziano się w sposób następujący: „Nie unikamy polszczyzny “eksperymentalnej”, jednak bardziej cenimy sobie utwory napisane poprawną polszczyzną: gramatycznie, z zachowaniem prawidłowej składni i interpunkcji.

Prosimy o staranność i zachowanie logicznej spójności, która w przypadku powieści jest – naszym zdaniem – wyrazem szacunku dla Czytelnika”). Wyniki konkursu wyglądają zatem tak (źródło: strona wydawnictwa TELBIT):
Nagrody:
I nagroda: „Miłość zwija się w bibułkę”, Michał Kotliński,
II nagroda: „Powróżyć Dominiko?”, Halina Olczak-Moraczewska,
II nagroda: „Ćmy i motyle”, Monika Lipińska,
III nagroda: „Chyba Zołza”, Emilia Chomutowska,
III nagroda: „My”, Anna Borowicz.
Wyróżnienia:
1. „Aliantka”, Renata Banaszczyk,
2. „Cień Motyla”, Marta Sienkiewicz,
3. „Pejzaż z królikiem”, Milena Trziszka,
4. „Śmierć Statystykom”, Marta Akuszewska,
5.„Zośka Brat”, Mariusz Niemycki.

Marta Akuszewska

hastagi na stronie:

#konkursy literackie dla młodzieży 2011 #konkurs na powieść 2011 #konkurs literacki dla młodzieży 2011 #konkurs literacki 2011 #konkursy literackie 2011 dla młodzieży #konkurs literacki 2011 dla młodzieży #konkursy literackie 2011 #castingi dla młodzieży 2011 #konkurs na powieść dla młodzieży 2011 #castingi 2011 dla młodzieży

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top