Rusza budowa pierwszego zbiornika przeciwpowodziowego w ramach programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego

Blisko 11 milionów złotych wyniosły straty na terenie Gminy Skrzyszów, które powstały w wyniku powodzi z lat 2009 i 2010. Rozwiązaniem, które ma wydatnie zwiększyć bezpieczeństwo tych obszarów jest rozpoczynająca się dzisiaj budowa zbiornika przeciwpowodziowego „Skrzyszów”, wraz z niemal 230-metrową zaporą wodną. Dzięki opracowanemu przez inżynierów z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków projektowi, zbudowany zostanie pierwszy zbiornik powstały w ramach programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego. 

Zapora wodna o długości blisko 230 metrów wraz ze zbiornikiem przeciwpowodziowym „Skrzyszów” o pojemności całkowitej prawie 760 tysięcy metrów sześciennych i powierzchni ponad 20 hektarów, to główne elementy projektu, który na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Krakowie opracowała firma Sweco Hydroprojekt Kraków. Projekt ma w znacznym stopniu zmniejszyć zagrożenie powodziowe Tarnowa oraz Skrzyszowa znajdującego się na terenie powiatu tarnowskiego. Obejmie on obszar najbardziej zagrożonych terenów zlokalizowanych w okolicach potoków Korzeń i Wątok, będących dopływami rzeki Białej Tarnawskiej.

- Głównym zadaniem zbiornika będzie ograniczenie strat powodziowych oraz magazynowanie wody i opóźnienie jej szybkiego spływu. Obecnie największe zagrożenie powodziowe występuje w dolinie potoku Wątok, który na tym obszarze nie jest uregulowany, czego efektem są liczne podtopienia okolicznych zabudowań oraz terenów rolniczych – mówi Agnieszka Gac, projektant zbiornika z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków

Zbiornik przeciwpowodziowy Skrzyszów jest pierwszą realizacją w ramach „Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego”, która w 2004 roku została opracowana przez specjalistów z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków. Łącznie obejmuje ona 65 zbiorników, które zlokalizowane są na terenie 62 gmin w 17 powiatach. Sweco Hydroprojekt  Kraków opracował również dokumentację projektową dla kolejnych dwóch zbiorników - „Joniny” w miejscowości Ryglice, powiat tarnowski oraz „Grodna” w Grybowie na terenie powiatu nowosądeckiego.

- Celem Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego jest zarówno zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców terenów najbardziej zagrożonych powodzią, jak i magazynowanie zasobów wodnych na wypadek suszy w tym obszarze – dodaje Agnieszka Gac.

Według założeń projektowych Zbiornik Skrzyszów będą tworzyć zapora ziemna wraz z urządzeniami przelewowo-upustowymi. W celu realizacji inwestycji zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, korpus zapory zostanie wykonany z gliny pochodzącej z czaszy zbiornika. Projekt uwzględnia również instalację systemu ostrzegania na wypadek awarii zapory i aparatury kontrolno–pomiarowej.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych zbiornika Skrzyszów, prowadzonych przez głównego wykonawcę firmę Budimex S.A., to pierwsza połowa 2014 roku. Wartość projektu to blisko 20 milionów złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana w 85 proc. ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a w 15 proc. z budżetu województwa małopolskiego.

***

Projekt zakłada m.in. wykonanie zapory, wieży żelbetowej, profilowanie koryta oraz instalację systemu ostrzegania na wypadek awarii. Urządzenia przelewowo–upustowe służące do przepuszczania wód wezbraniowych i eksploatacyjnych składają się z przelewu wieżowego bez zamknięć, zespolonego ze spustami dennymi. Ze względu na występowanie w podłożu gruntów słabych (namuły), zaprojektowano wzmocnienie podłoża pod korpusem zapory kolumnami CMC. Zapora ziemna o wysokości piętrzenia wody 9,90 m została zakwalifikowana do III klasy ważności budowli hydrotechnicznych. W ramach projektu planowana jest również zabudowa biologiczna obrzeży zbiornika  poprzez zakrzewienie i zalesienie. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki w obszarze zbiornika Skrzyszów wykonane zostaną dwie drogi o łącznej długości 3 km.

###

O Sweco

Sweco świadczy międzynarodowe usługi doradztwa technicznego. Zatrudnia niemal 6000 inżynierów, architektów i specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, którzy wspólnie pracują nad tworzeniem społeczeństwa, żyjącego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Specjaliści Sweco udzielają specjalistycznych porad o dużej zawartości merytorycznych informacji, często na wczesnych etapach projektów. Sweco jest członkiem OMX Nordic Exchange w Sztokholmie.

Sweco Polska

Sweco Polska świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa technicznego. Firma zatrudnia ponad 200 wysoko wyspecjalizowanych inżynierów, architektów i ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, których projekty realizowane są w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju. W skład Sweco Polska wchodzą trzy firmy z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku: Sweco Architekci (dawniej: APA Markowski Architekci), Sweco Hydroprojekt Kraków (dawniej: Hydroprojekt Kraków) oraz Sweco Infraprojekt (dawniej: Transprojekt Kraków). Głównym obszarem działań Sweco Polska jest projektowanie obiektów infrastrukturalnych, hydrotechnicznych oraz architektonicznych. Szeroki wachlarz kompetencji specjalistów Sweco Polska pozwala na realizację projektów w oparciu o najwyższe światowe standardy.

www.sweco.pl

O Sweco Hydroprojekt Kraków

Jedno z najbardziej znaczących biur projektów specjalizujących się w budownictwie obiektów gospodarki wodnej. W ramach usług firma realizuje pełny zakres dokumentacji projektowej, w tym kompleksowe studia, projekty budowlane i wykonawcze. W ostatnim dziesięcioleciu firma Hydroprojekt Kraków została dwukrotnie uhonorowana prestiżową nagrodą „Budowa Roku”, za hydrotechniczne części projektu Toru Kajakarstwa Górskiego w Krakowie oraz Małej Elektrowni Wodnej przy stopniu w Łączanach. W swoim portfolio posiada również projekt uporządkowania gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz projekt modernizacji obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, a także przebudowy rzeki Rawy w Katowicach.

Authors

Related posts

Top