Biznes Dolny Śląsk Małopolska

Przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska w najlepszej kondycji od 5 lat

Piąty już „Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm” Banku Pekao pokazał, że ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął na Dolnym Śląsku najwyższy historycznie poziom. W najlepszej kondycji są przedsiębiorstwa  z podregionu wałbrzyskiego, a w najgorszej – z legnicko-głogowskiego. To był także kolejny dobry rok dla

Piąty już „Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm” Banku Pekao pokazał, że ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął na Dolnym Śląsku najwyższy historycznie poziom. W najlepszej kondycji są przedsiębiorstwa  z podregionu wałbrzyskiego, a w najgorszej – z legnicko-głogowskiego. To był także kolejny dobry rok dla eksporterów.

 W województwie dolnośląskim widoczna jest dalsza i bardzo wyraźna poprawa nastrojów przedsiębiorców. Ogólny wskaźnik koniunktury osiągnął najwyższy historycznie poziom – 97,3 pkt, czyli +4 pkt w stosunku do roku ubiegłego i był wyższy niż średnio w całym kraju. W Polsce wskaźnik ten ma wartość 96,4 pkt, czyli o +3 pkt. więcej w ujęciu rocznym. Rok 2014 oraz najbliższe 12 miesięcy także zostały ocenione powyżej średniej krajowej – wartość wskaźnika wyniosła kolejno: 94,5 i 100,1 pkt dla Dolnego Śląska i 93,7 i 99,1 pkt dla całej Polski. Najbardziej zadowoleni z mijającego roku są przedsiębiorcy z podregionu wałbrzyskiego (97,7pkt), a najmniej – z legnicko-głogowskiego (92,8 pkt).

 – W porównaniu z całą Polską, Dolny Śląsk osiągnął wyższy ogólny wskaźnik koniunktury w 2014 r. Przedsiębiorcy z tego regionu lepiej oceniają również perspektywy na kolejne 12 miesięcy. Co ciekawe, respondenci z miasta Wrocław, którzy w poprzednim badaniu najbardziej optymistycznie patrzyli w przyszłość, tym razem są najbardziej sceptyczni ze wszystkich podregionów i oceniają rok 2015 na 98,9 pkt, czyli  aż o 2 pkt mniej niż najbardziej optymistyczni przedsiębiorcy z regionu jeleniogórskiego – powiedział Tomasz Kierzkowski, Dyrektor w Departamencie Klienta Biznesowego.

Właściciele mikro i małych firm z województwa dolnośląskiego ocenili powyżej średniej krajowej siedem z ośmiu obszarów, które mają wpływ na ogólny wskaźnik koniunktury. Ogólna sytuacja gospodarcza została określona na 94,2 pkt, czyli +1,1 pkt w porównaniu z całym krajem. Największa różnica widoczna jest w ocenie sytuacji firmy – 99,3 pkt. w dolnośląskim i 97,2 średnio w Polsce.

Rok 2014 był kolejnym dobrym rokiem dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową, także tych z Dolnego Śląska. Średnio w kraju, właściciele mikro i małych firm bardzo wysoko (na 104 pkt.) oceniają wysokość przychodów z tej części swojej działalności. W województwie dolnośląskim natomiast wskaźnik ten jest nieco niższy i wynosi 101,7 pkt. W porównaniu z poprzednim badaniem, nastąpił w tym regionie wzrost przychodów z eksportu o +3,6 pkt, a także zwiększył się odsetek eksporterów z 10,6% do 13,8%, których najwięcej jest we Wrocławiu.

A to już wiesz?  Filmowy hotel pokazuje nowe oblicze

Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego wysoko oceniają dostępność do finansowania. Mimo to większość z nich, bo aż 73%, korzysta wyłącznie ze środków własnych. Przyczynami tego są przede wszystkim brak potrzeby i niechęć do zadłużenia. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, ponad 39% mikro i małych firm z Dolnego Śląska zrealizowało projekty inwestycyjne. Odsetek ten jest zbliżony do średniej krajowej. Najwięcej inwestycji odnotowano w podregionach: wrocławskim (50%), jeleniogórskim (43%) i wałbrzyskim (39%). W perspektywach na 2015 poziom inwestycji w województwie dolnośląskim ma spaść o 11 p.p., czyli o tyle samo, co średnio w całym kraju.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu sporządzonego przez Bank Pekao były innowacje. Mikro i małe firmy z województwa dolnośląskiego wdrożyły więcej innowacji produktowych i procesowych niż średnio w całej Polsce. W ostatnich 12 miesiącach 30% przedsiębiorstw z Dolnego Śląska wprowadziło na rynek innowację produktową, a 16% – procesową. Skala innowacji procesowej w tym regionie jest o wiele wyższa niż średnio w całej Polsce – 45% firm wprowadziło innowację na poziomie całego rynku , w kraju natomiast – 29%.

 – Innowacje są bardzo ważne dla rozwoju każdej firmy, gdyż są elementem długofalowej przewagi konkurencyjnej. Najbardziej innowacyjny pod względem produktów jest podregion jeleniogórski. Natomiast podregion wrocławski wprowadził najwięcej ulepszeń procesowych. Najmniej ulepszeń zarówno produktowych, jak i procesowych można zauważyć w podregionie legnicko-głogowskim. Choć przedsiębiorcy deklarują, że w 2015 r. zwiększą wydatki na unowocześnianie swoich firm, większość z nich nie ma zamiaru korzystać z unijnych funduszy na innowacje – powiedział Tomasz Kierzkowski, Dyrektor w Departamencie Klienta Biznesowego.

 Raport Banku Pekao bada także bariery stojące przed przedsiębiorstwami. Właściciele firm zostali poproszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Częściej niż średnio w kraju, na Dolnym Śląsku zwracano uwagę na: obciążenia biurokratyczne (3,49 pkt), przepisy prawne (3,22 pkt), szarą strefę (2,95 pkt) i zatory płatnicze (2,73 pkt). Średnia wartość barier nieznacznie wzrosła w tym regionie o +0,4 pkt w porównaniu z rokiem ubiegłym.

A to już wiesz?  Darmowe warsztaty plastyczno-recyklingowe dla przedszkolaków

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy.

 


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy