Powstanie 16 miasteczek ruchu drogowego

Powstanie 16 miasteczek ruchu drogowego
Do 2012 roku powstanie 16 nowoczesnych miasteczek ruchu drogowego. Budżet projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” wyniesie 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł będzie pochodzić ze środków unijnych. Projekt jest finansowany po raz pierwszy z pieniędzy dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt realizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas podpisywania, ze strony MSWiA, umowy wstępnej na realizację projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” Jacek Zalewski, dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w MSWiA powiedział, że „już od najmłodszych lat musimy uczyć dzieci odpowiedniego zachowania na drogach”.

Projekt „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” realizowany jest od 3 lat w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji do tej pory ogłaszało konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie projektów modernizacji miasteczek ruchu drogowego. Dofinansowanie otrzymywały jedynie 3 najlepsze projekty. Na przełomie lat 2008-2010 łącznie 9 samorządów otrzymało dofinansowanie do modernizacji miasteczek ruchu drogowego, na łączną kwotę 250 tys. zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zakupiło także w tym czasie dla 18 samorządów dodatkowy sprzęt, do już działających miasteczek ruchu drogowego.

Natomiast ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powstanie 16 nowych miasteczek ruchu drogowego. MSWiA jest głównym pomysłodawcą i realizatorem ogólnopolskiego projektu. Nowe miasteczka ruchu drogowego powstaną we współpracy z urzędami wojewódzkimi i samorządami, na terenie 16 województw.

Miasteczka ruchu drogowego pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz promowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży. Miasteczko ruchu drogowego uczy bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, kształtuje nawyki prawidłowego poruszania się na drodze. Na terenie miasteczka ruchu drogowego będą przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową i motorowerową dla młodzieży.
fot.sxc.hu
Projekt będzie realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z urzędami wojewódzkimi oraz policją. Projekt „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” będzie realizowany do końca 2012 roku.

Umowę wstępną na realizację projektu: „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” podpisano 27 września br., w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dokument został podpisany pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Ministerstwo Infrastruktury). Projekt jest realizowany ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 85% środków finansowych na realizację projektu pochodzi z Unii Europejskiej, a w 15% są to pieniądze z budżetu państwa.
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8671/Powstanie_16_miasteczek_ruchu_drogowego.html

hastagi na stronie:

#miasteczko ruchu drogowego projekt

Authors

Related posts

Top