Tag Archives: szkó

„Kabecjanie dają radę” w małopolskich szkołach

5 tysięcy uczniów z 53 szkół podstawowych z Małopolski uczestniczy w II edycji projektu edukacyjnego „Kabecjanie dają radę”, realizowanego przez Kredyt Bank, jego korporacyjną fundację, Stowarzyszenie Laboratorium Troski i Polski Czerwony Krzyż.

Program jest odpowiedzią na wysokie statystyki wypadków i …

?Kabecjanie daj? rad?? w ma?opolskich szko?ach

5 tysi?cy uczniów z 53 szkó? podstawowych z Ma?opolski uczestniczy w II edycji projektu edukacyjnego „Kabecjanie daj? rad?”, realizowanego przez Kredyt Bank, jego korporacyjn? fundacj?, Stowarzyszenie Laboratorium Troski i Polski Czerwony Krzy?.

Program jest odpowiedzi? na wysokie statystyki wypadków i …

VIII Ogólnopolski Konkurs Ładnego Pisania

VIII Ogólnopolski Konkurs Ładnego Pisania

2010-09-17 13:12:23

Konkurs odbywa się w ramach Kampanii Pisania Piórem i przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

I. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;

II. uczniowie gimnazjów.

Celem Konkursu jest zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania …

Top